Pravila privatnosti

Općenito

Ova Pravila privatnosti određuju kako web stranica svijetkladjenja.hr prikuplja, koristi, otkriva i štiti osobne podatke korisnika u skladu s hrvatskim zakonima o zaštiti osobnih podataka.

Prikupljanje osobnih podataka

Prilikom posjete web stranici svijetkladjenja.hr, možemo prikupljati određene osobne podatke, uključujući, ali ne ograničavajući se na, ime, adresa e-pošte, broj telefona i druge podatke koje dobrovoljno pružate putem obrasca za kontakt ili registracijskog procesa. Prikupljanje podataka provodimo na temelju vašeg pristanka ili kako bismo izvršili ugovor s vama.

Pravna osnova i svrhe obrade

Prikupljeni osobni podaci koristit će se isključivo u skladu s pravnim osnovama propisanim zakonom. Obrada osobnih podataka obavljat će se u svrhu pružanja usluga koje korisnik traži, komunikacije s korisnikom u vezi s njegovim zahtjevima i obavještavanja o relevantnim informacijama i ažuriranjima. Osim toga, osobni podaci mogu se koristiti za statističke analize, poboljšanje funkcionalnosti web stranice i zaštite interesa i prava svijetkladjenja.hr.

Otkrivanje podataka trećim stranama

Vaši osobni podaci neće biti prodani, iznajmljeni ili dostavljeni trećim stranama bez vašeg izričitog pristanka, osim ako to zahtijeva zakon. Međutim, možemo dijeliti vaše osobne podatke s pouzdanim partnerima ili pružateljima usluga koji surađuju s nama radi pružanja usluga na naš zahtjev, uz obvezu da osiguraju zaštitu vaših podataka sukladno hrvatskim zakonima.

Sigurnost podataka

Poduzimamo razumne tehničke, organizacijske i sigurnosne mjere kako bismo zaštitili prikupljene osobne podatke od neovlaštenog pristupa, gubitka ili oštećenja. Vaši podaci bit će obrađeni na način koji osigurava odgovarajuću sigurnost, uključujući zaštitu od neovlaštenog pristupa ili prijenosa.

Rok pohrane podataka

Vaši osobni podaci čuvat će se samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe za koju su prikupljeni ili u skladu s važećim zakonima o zadržavanju podataka.

Prava korisnika

U skladu s hrvatskim zakonima o zaštiti osobnih podataka, korisnicima su zajamčena određena prava u vezi s njihovim osobnim podacima. To uključuje pravo na pristup, ispravak, brisanje, ograničenje obrade, prenosivost podataka i prigovor. Korisnici mogu ostvariti ta prava tako da kontaktiraju svijetkladjenja.hr putem podataka za kontakt navedenih na web stranici.

Kolačići (cookies)

Naša web stranica može koristiti kolačiće (cookies) kako bi poboljšala korisničko iskustvo, analizirala posjećenost i pružila personalizirani sadržaj. Korištenje kolačića regulirano je našom Politikom kolačića, koju korisnici mogu pregledati na web stranici.

Poveznice na treće strane

Naša web stranica može sadržavati poveznice na web stranice trećih strana. Ne snosimo odgovornost za pravila privatnosti ili postupke tih trećih strana. Preporučujemo korisnicima da pročitaju pravila privatnosti svake web stranice koju posjete.

Izmjene Pravila privatnosti

Pridržavamo pravo izmjene ovih Pravila privatnosti kako bismo odražavali promjene u našim praksama prikupljanja i obrade podataka. Ažurirane verzije Pravila privatnosti bit će objavljene na ovoj web stranici.

Pravilnik o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima

Ovim Pravilnikom propisuju se tehničke mjere i način postupanja pružatelja audiovizualnih medijskih usluga i medijskih usluga radija, pružatelja elektroničkih publikacija i pružatelja platformi za razmjenu videozapisa u slučajevima objavljivanja medijskih sadržaja koji mogu ozbiljno naštetiti fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju maloljetnika ili za koje je vjerojatno da bi mogli naštetiti fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju maloljetnika.

Svi pružatelji medijskih usluga dužni su poduzeti sve pozitivnim propisima propisane mjere kako bi zaštitili fizički, mentalni ili moralni razvoj maloljetnika. 

Također, novim pravilnikom uređena su pravila kako audiovizualne komercijalne komunikacije vezane uz igre na sreću moraju izgledati: 
1. Pružatelj medijske usluge obvezan je osigurati da im prethodi zvučno upozorenje iz članka 6. ovog Pravilnika »Sadržaj koji slijedi nije primjeren za maloljetnike mlađe od 18 godina« ili da ih je moguće prepoznati s pomoću vizualnog simbola kategorije »18« za cijelo vrijeme njihova trajanja.

2. Audiovizualne komercijalne komunikacije vezane uz igre na sreću moraju sadržavati poruku o postojanju rizika razvijanja ovisnosti o igrama na sreću. Ova poruka mora biti napisana odgovarajućom veličinom slova i primjerenog trajanja tako da ju je moguće bez poteškoća pročitati.

3. Kod internetskog oglašavanja igara na sreću pružatelji elektroničkih publikacija dužni su objaviti i poruku o postojanju rizika razvijanja ovisnosti o igrama na sreću koja mora biti sastavni dio oglasa, a ne njegova poveznica ili takve oglase učiniti nedostupnim maloljetnicima uz pomoć alata za provjeru dobi ili bilo kojom tehničkom mjerom.

Postupajmo odgovorno, zaštitimo našu djecu i maloljetnike!